FOTO Ilustrativ
Ritmic Suceava

Regia Națională a Pădurilor, ROMSILVA, prin Direcția Silvică Suceava, a anunțat că se vor aplica prevederile OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Scopul principal al acestei Ordonanțe este ocrotirea unor valori esențiale: viața și integritatea corporală ale persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor juridice și fizice, fără a afecta starea de consevare favorabilă a ursului brun. Acest act legislativ reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, Ursus arctos, asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. Se stabilește totodată, sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localităților asupra exemplarelor de urs.

Unitatea administrativ teritorială poate încheia contract de prestări servicii de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul unui fond cinegetic, privind alungarea, relocarea sau extragerea prin împușcare. Pentru servicii de specialitate privind tranchilizarea și relocarea, unitatea administrativ teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul veterinar cu liberă practică. Din echipa de intervenție trebuie să facă parte primarul sau viceprimarul unității administrativ-teritoriale, personalul structurilor de jandarmi, personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului, medicul veterinar, prin excepție, personalul tehnic al Gărzii Forestiere, iar conducătorul acestei echipe va fi primarul sau viceprimarul.

Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual prin următoarele metode: alungarea prin diverse mijloace, tranchilizare și relocare, extragere prin eutanasiere sau împușcare. Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute este luată de către conducătorul echipei de intervenție și se consemnează într-un raport al evenimentului ce se semnează de către toți participanții la acțiune.

Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervențiilor imediate prevăzute este asigurată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și structurile teritoriale, Garda Națională Ferostieră, prin structurile teritoriale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul și centrele de reabilitare și îngrijire.

Direcția Silvică Suceava gestionează 24 fonduri cinegetice dintr-un total de 71 de fonduri cinegetice existente la nivelul județului Suceava. Din cele 24 de fonduri cinegetice, 19 au habitate favorabile pentru urs. Din 2016, recoltarea ursului a fost interzisă alături de lup, râs, pisică sălbatică, toate aceste specii fiind considerate specii strict protejate. Acest lucru a condus la o creștere exagerată a numărului de urși pe fondurile cinegetice. În primăvara anului 2021, pe cele 19 fonduri cinegetice gestionate de către Direcția Silvică Suceava au fost evaluate 300 de exemplare de urs, față de un efectiv optim de 103 exemplare.

Creșterea exagerată a numărului de urși a condus la o restrângere a posibilităților de procurare a hranei și implicit la creșterea numărului de atacuri asupra animalelor domestice și sălbatice. Mai mult, exemplarele tinere, femelele cu pui au fost nevoite să intre în intravilanul localităților pentru procurarea hranei. Deosebit de periculos este faptul că aceste exemplare au fost observate în afara fondului forestier, la zeci de kilometri de pădure. Este cazul urșilor observați la Dolhasca, Horodniceni, Bălăceana și Boroaia. Înmulțirea exagerată a numărului de urși a creat mari probleme și la executarea lucrărilor silvice, echipele de muncitori fiind nevoite să abandoneze lucrările din cauză că urșii s-au apropiat foarte mult de locurile în care își desfășurau activitatea.

Evaluarea efectivelor de urs s-a efectuat de către personalul specializat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, iar dacă în 2016 erau 178 de urși, numărul acestora a crescut în 2019, la 233 de exemplare, iar în 2021 sunt 300 de urși.

La data actuală, Direcția Silvică Suceava, în calitate de gestionar de fonduri cinegetice, are încheiate patru contracte de prestări servicii de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, cu următoarele UAT-uri: Broșteni, Horodniceni, Pojorâta și Șaru Dornei. Cât privește derularea acestor patru contracte, până în prezent s-au recoltat două exemplare de urs care au atacat gospodăriile cetățenilor din intravilanul orașului Broșteni. Pe raza localității Horodniceni, în cursul lunii octombrie, au avut loc două acțiuni de monitorizare și alungare a unui urs care a intrat în localitate.

În anul 2021, în fondurile cinegetice gestionate de către Ocolul Silvic Broșteni, au fost înregistrate 15 atacuri cauzate de urs asupra animalelor domestice, producând pagube în valoare de 32.919 lei, iar la Ocolul Silvic Crucea, au avut loc 11 atacuri, pagubele fiind de 25.878 de lei. Alte 11 atacuri au avut loc pe raza Ocolului Silvic Vatra Dornei, rezultând pagube în valoare de 11.226 de lei. Pe raza fondurilor cinegetice gestionate de către Ocolul Silvic Pojorâta, au avut loc, în acest an, cinci atacuri cauzate de urs, asupra animalelor domestice, producând pagube în valoare de 25.201 lei.

La această dată, atacurile de urs asupra animalelor domestice s-au redus. În schimb, aceste atacuri s-au mutat asupra cervidelor și asupra mistreților. Începând cu data de 1 noiembrie, s-a început administrarea de hrană complementară pentru speciile de vânat, în special, suculentele și concentratele, mere și porumb, dar la locurile de hrănire pentru mistreți și cervide, vin și urșii. Pe lângă faptul că urșii mănâncă hrana destinată mistreților și cervidelor, acestea sunt și atacate și omorâte.

De fapt, din cauza creșterii exagerate a efectivelor de urs, de la 103 exemplare, cât ar fi optim, la 300 de exemlare, s-a ajuns în momentul de față ca efectivele reale de cervide și de mistreți, să se situeze sub nivelul efectivelor optime și să scadă în continuare.

Trebuie menționat și faptul că județul nostru începe să se confrunte și cu atacuri ale lupilor, din ce în ce mai sângeroase. În data de 10 septembrie, la o stână amplasată pe fondul cinegetic Valea Cârlibabei, o haită de 12 lupi, a omorât 63 de oi cu o valoare de 41.500 de lei.

În momentul de față, pentru obținerea unei derogări pentru recoltarea unui urs sau lup, care cauzează pagube animalelor domestice, este necesară o documentație greoaie conform Ordinului 203/14/2009. Ministrul mediului emite un ordin individual pentru exemplarul respectiv. Pe lângă faptul că documentația este greoaie, emiterea ordinului întârzie foarte mult, iar în această perioadă se mai produc încă multe pagube.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here