More
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava

  FOTO Lectoratul USV la Cernăuți a ajuns la cel de-al nouălea an de activitate

  În contextul conflictului armat din țara vecină, anul universitar 2022-2023 a început, în Ucraina, în condiții deosebite, însă cursurile se desfășoară on-site, ținând cont de regulile de funcționare stabilite de către autorități. Din luna septembrie 2022, s-a reluat și activitatea Lectoratului de limba română al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), Ucraina.

  Scopul principal al activității didactice în cadrul lectoratului de limba română este reprezentat de dezvoltarea competențelor lingvistice ale cursanților aparținând comunității academice cernăuțene, în vederea facilitării comunicării dintre europeni de limbi și culturi diferite (români și ucraineni), a mobilității și schimburilor, favorizând înțelegerea reciprocă și întărirea cooperării universitare, precum și promovarea plurilingvismului.

  Predarea limbii române ca limbă străină se desfășoară în cadrul unor cursuri de inițiere și de aprofundare (pe niveluri de limbă (A1/A2, B1/B2, C1/C2), conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine). Cele 152 de cereri (reprezentând: 65% studenți, 25% cadre didactice și 10% personal administrativ) înregistrate în formularul de înscriere dovedesc că se manifestă același interes crescut din partea publicului eterogen, atât ca vârstă, cât și ca orizont cultural. Cei mai mulți cursanți, peste 80%, au optat pentru nivelul A1/A2. Studenții au ales aceste cursuri din diferite motive: fie au prieteni care vorbesc limba română, fie sunt studenți la Facultatea de Limbi Străine și doresc să cunoască o altă limbă de origine latină, fie doresc să se familiarizeze cu limba română pentru a putea continua studiile, mai târziu, în România, precum Anastasiia Sihitova, care studiază Științe Politice. Cadrele didactice, studenții și personalul administrativ care frecventează cursurile provin de la diferite facultăți: Limbi străine, Filologie, Științe economice, Geografie, Istorie, Muzicologie, Educație fizică și sport, Medicină, Drept, Pedagogie și Psihologie, Institutul de Biologie și Chimie, Știința Calculatoarelor, Matematică și Informatică ș.a.

  În cultura occidentală se vorbește destul de mult despre conceptul de reziliență. În contextul actual, în Ucraina, desfășurarea activităților profesionale ilustrează pe deplin capacitatea oamenilor de a reveni la normalitate, de exemplu, după încetarea alarmelor aeriene, care se pot declanșa oricând pericolul este iminent. În incinta Universității, în situația în care se activează alarma aeriană, cadrului didactic îi revine responsabilitatea de a conduce cursanții în adăpostul antiaerian, urmând circuitele prestabilite. După cum am constatat deja, studenții s-au obișnuit cu aceste proceduri și nu manifestă o stare de teamă deosebită.

  Cursurile se axează atât pe activitatea de predare și învățare a noțiunilor fundamentale ale gramaticii limbii române, prin exerciții și aplicații destinate să fixeze structura gramaticală de bază, cât și pe activitatea conversațională, care să faciliteze familiarizarea cu limba țintă, pregătindu-se în acest mod nivelul adecvat pentru pasajul la achiziția unor noțiuni de cultură și civilizație. În ceea ce privește motivarea cursanților pentru studierea limbii române și a elementelor de cultură și civilizație, activitatea de predare este completată de organizarea de activități extra-curriculare. O astfel de activitate, care poate să reprezinte un bun exercițiu de consolidare a cunoștințelor de limbă, cultură și civilizație românească, este organizarea de vizite interactive, în limba română, cu cei avansați, pentru descoperirea orașului Cernăuți, de exemplu. Având în vedere faptul că prezentarea unui oraș sub toate aspectele culturale, geografice, istorice, arhitecturale, gastronomice, etnografice, economice etc. se reflectă în limbă, cursanții au avut deja posibilitatea, în timpul primei excursii realizate în 11 octombrie 2022, de a alege să prezinte și să ilustreze o temă de interes pentru ei, din aceste domenii.

  Suscitarea interesului și a respectului pentru limba română ca limbă străină, care să permită integrarea unei experiențe diversificate a alterității, se va produce și prin alte activități pe care le preconizăm, precum prezentarea de colinde și obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă românești, proiectarea de filme în limba română etc.

  În a doua parte a anului universitar, în măsura în care situația din țara vecină o va permite, cursanții Lectoratului vor putea beneficia și de aplicații practice derulate în România și de alte activități culturale și științifice organizate de Lectoratul de la Cernăuți.

  Menționăm că, la sfârșitul fiecărui an universitar, cursanții au posibilitatea de a-și testa competențele lingvistice, prezentându-se la examenul de evaluare a cunoștințelor, prin promovarea căruia li se pot elibera atestate de cunoaștere și de utilizare a limbii române. Examenul este organizat împreună cu cadre didactice de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu profesori de la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UNYF).

  În acest al nouălea an de activitate al Lectoratului USV la Cernăuți, lector de limba română este doctor Ioana-Daniela Bălăuță. În perioada septembrie 2015 – iulie 2021, postul a fost ocupat de lector dr. Gina Puică (USV). Primul lector a fost conf. univ.dr. Sabina Fînaru.

  Vizibilitatea în spațiul on-line a Lectoratului este asigurată și pe pagina de Facebook:

  Lectoratul de limbă română al USV – Cernăuți | Facebook

  Articole recente

  Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Euro Fratello Euro Fratello

  Related articles