More
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava

  FOTO Rezervația Codrul Secular Loben, colțul de Rai din Moldovița: „Bucovina va redeveni ținutul fagului, în această rezervație”

  În inima Bucovinei, la Moldovița, există un adevărat colț de Rai. Este vorba despre rezervația Codrul Secular Loben, care a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr.1143 din 18.09.2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.

  „Scopul principal al rezervației Codrul Secular Loben este cel de conservare a biodiversității floristice și faunistice din această zonă. Această rezervație se regăsește pe raza Ocolului Silvic Moldovița, ocupând o suprafață de 483 de hectare. Responsabilitatea managementului rezervației Codrul Secular Loben revine Direcției Silvice Suceava, prin Ocolul Silvic Moldovița. Activitățile desfășurate în rezervația Codrul Secular Loben legate de conservarea biodiversității sunt coordonate și aprobate de către Ministerul Mediului și Pădurilor”, a declarat Cristian Gafincu, șeful Ocolului Silvic Moldovița.

  Cercetarea științifică în rezervația Codrul Secular Loben are ca scop primordial conservarea habitatelor forestiere. În această rezervație sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea regulilor de vizitare a acesteia. Întreținerea și completarea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac numai cu aprobarea custodelui, în speță Ocolul Silvic Moldovița.

  „Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul rezervației. Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării rezervației, depozitându-le în locuri special amenajate pentru colectare. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop comercial, fără acordul custodelui, a ciupercilor, fructelor de pădure, plantelor, animalelor, rocilor și a oricăror eșantioane de origine naturală de orice fel din rezervația Codrul Secular Loben”, a mai arătat Cristian Gafincu.

  Acțiunile permanente organizate pentru paza fondului forestier au dus la limitarea factorilor ce ar putea conduce la amenințarea habitatelor și a speciilor de faună și floră.

  Direcția Silvică Suceava se află în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Câmpulung Moldovenesc, Primăria Moldovița, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și Fundația Speologică „Club Speo Bucovina” Suceava.

  „Se impune inventarierea și monitorizarea florei și cartarea habitatelor naturale prin realizarea unor studii, ce vor sta la baza Planului de management al ROSCRI0328 Obcinele Bucovinei ce cuprinde și rezervația Codrul Secular Loben. În prezent, Direcția Silvică Suceava are redactat un studiu privind biodiversitatea din Codrul Secular Loben”, a menționat șeful Ocolului Silvic Moldovița.

  În rezervația Codrul Secular Loben măsurile minime de conservare vor fi aplicate de către custode – Direcția Silvică Suceava, și vor avea drept scop menținerea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale. După efectuarea controalelor de fond de primăvară și de toamnă, Ocolul Silvic Moldovița va depune un raport privind eventualele pagube constatate în rezervația Codrul Secular Loben.

  Pe suprafața rezervației Codrul Secular Loben se interzic exploatarea resurselor forestiere precum și alte activități care nu sunt reglementate prin amenajamentele silvice. Personalul implicat în buna gestionare a rezervației Codrul Secular Loben va efectua controlul strict al activităților turistice: campări, crearea de noi poteci, aprinderea focului, aruncarea și depozitarea deșeurilor, activități de tip off-road. Pe teritoriul rezervației se constituie zona de liniște a vânatului pe toată suprafața acesteia. Concret, este interzisă vânarea animalelor care trăiesc în această rezervație.

  Pentru a fi pe înțelesul tuturor, trebuie să explicăm faptul că rezervația Codrul Secular Loben este o pădure ce se întinde pe o suprafață de aproape 500 de hectare, în care omul nu intervine de niciun fel. Nu sunt arbori tăiați sau plantați, nu sunt curățate parcelele unde au fost doborâți copaci de diverse fenomene meteorologice, nu sunt vânate animale. În medie, arborii din această rezervație au o vârstă de 80 de ani.

  Pe lângă activitățile curente desfășurate în administrarea pădurilor, Cristian Gafincu și colegii săi din cadrul Ocolului Silvic Moldovița reușesc să producă puieți în pepiniera și în sera proprie, producția ridicându-se adesea peste necesarul de arbori ce trebuie plantați în sezon.

  Sub conducerea lui Cristian Gafincu, Ocolul Silvic Moldovița a reușit să scape de numeroasele scandaluri ce s-au abătut asupra acestei instituții. Cu o ambiție de fier, șeful Ocolului Silvic Moldovița a reușit să schimbe mentalități și să demonstreze cât de valoroasă este haina de silvicultor.

  Articole recente

  Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Euro Fratello

  Related articles