FOTO B1

Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a efectuat un control tematic cu privire la respectarea legislației incidente, la un restaurant din comuna Berchișești.

În urma controlului s-a constatat că unitatea a organizat un eveniment privat (nuntă) la care au participat circa 100 de persoane, fapt care  intră în contradicție cu prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Ca urmare a celor constatate, în conformitate cu prevederile legislației specifice, D.S.P. Suceava a aplicat o sancțiune contravențională în cuantum de 30.000 lei și a suspendat activitatea unității sus – menționate începând cu data de 5.11.2020, urmând ca redeschiderea unității să se realizeze cu acordul D.S.P., după constatarea remedierii deficiențelor constatate.

Aplicarea măsurii complementare, de suspendare a activității obiectivului restaurant aparținând agentului economic a venit ca urmare a repetării abaterilor de către acesta, în contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului, precum și a actelor normative incidente aflate în vigoare. 

Conform precizăriilor conducerii D.S.P. Suceava, neaducerea la îndeplinire a deciziei și măsurilor dispuse în raportul de inspecție atrage după sine răspunderea față de organele judiciare și aplicarea sigiliului de către Serviciul Control în Sănătate Publică.

Și prin acest exemplu, D.S.P. Suceava aduce o contribuție la conștientizarea populației, dar și a firmelor, în contextul prevenirii și combaterii infecțiilor cauzate de noul coronavirus COVID-19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here