More
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava Ritmic Suceava
  Ritmic Suceava

  907 candidați s-au înscris la examenul de titularizare din învățământul sucevean

  Mâine, 29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Proba va începe la ora 9:00, în 5 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

  Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 907 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 120 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 138 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, 240 – Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, 249 – Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava și 160 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

  La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (151 de candidați), învățământ primar în limba română (133), educație fizică și sport (105), limba si literatura română (87), matematica (51), limba și literatura engleză  (46), psihopedagogie specială (36), geografie (28), religie ortodoxă (27), istorie (23), limba și literatura franceză (21) și biologie (21).

  Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

  Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 50 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro

  Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 11 august.

  Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

  Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către ISJ Suceava în perioada 12 – 14 august.

  Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.  

  Articole recente

  Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Usi Interior/Exterior si Scari Suceava Euro Fratello Euro Fratello

  Related articles