Ritmic Suceava

În perioada 01 – 31.06.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 333 controale, din care 234 în domeniul relaţiilor de muncă şi 99 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 199 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 625.500 lei.

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

În urma celor 234 controale efectuate, s-au aplicat 98 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 572.500 lei.

Au fost depistate 33 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 7 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 4 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat;

– 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp partial;

– 20 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 18 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 440.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* În urma celor 99 de controale efectuate, s-au aplicat 101 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 54.000 lei.

 Principalele deficienţe constatate au fost:

* nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate aferente locurilor de muncă;

* nu s-a efectuat controlul medical periodic;

* nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;

* echipamentul individual de protecție (măști de protecție și mănuși) acordat pentru prevenirea răspândirii COVID-19 nu se distribuie pe baza semnăturii fiecărui lucrător;

* nu au fost afișate regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în unitate, cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2;

* nu s-a asigurat cunoașterea și aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție;

* nu s-au comunicat evenimentele produse.

În luna iunie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 26 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.07.2020, figurează ca fiind înregistrate 131.002 de contracte individuale de muncă active din care:

– 121.809 pe durată nedeterminată;

– 9.193 pe durată determinată.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here